دسته بندی مطالب

عبادت در مسجد ساعت

 مسجد مشیرالسلطنه یا همان مسجد ســاعت بنایی تاریخی متعلــق به دوران قاجار است. این مسجد در سال 1383 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. بنای مسجد متعلق به دوران مظفرالدین شاه قاجار اســت که توسط «احمدخان مشیرالســلطنه»، یکی از نزدیـکان دربار مظفرالدین شاه ساخته شــده، تا به رسم آن دوران، به عنوان باقیات و صالحاتی برای وی بر جای بماند.به نوشته نصراله حدادی، پژوهشگر و تهران شناس در گذشته معمولا مدرسه و مسجد را در کنار هم و در یک بنا می‌ساختند و از ویژگی مسجدهای بزرگ همچون مسجد مشیرالسلطنه این بود که چندین حجـره برای زندگی طالب نیز در آنها وجود داشت
مسجد مشیرالسلطنه به مانند خیلی از مساجد دیگر از معماری ساده ایرانی بهره برده اما علاوه بر ایــن، ویژگی منحصر به فردی را در خود جای داده که این مسجد را از دیگر مساجد متمایز می‌کند و آن هم قرار گرفتن یکی از قدیمی‌ترین ساعت‌های وارد شده به ایران، در این مسجد است. به اعتقــاد حـدادی در آن زمان تهران ساعت‌های کمی داشته است که از جمله این ساعت‌های قدیمی می‌توانیم به ساعت بنای شمس العماره، ساعت مسجد جامع و همین ساعت مسجد مشیرالسلطنه اشاره کنیم. در حال حاضر مشـخص نیست که کدام یـک از این سـاعت‌ها قدیمی‌ترین سـاعت تهران است، اما به طور یقین، این ساعت جزو اولین ساعت هایی است که به ایران آمده است.وی در مورد قدمت ساعت این بنا می‌گوید: قدمت این ساعت احتماال به حدود 110 ســال پیش باز می‌گردد و احتمالا تا سال‌های حدود  1330 تا1335 نیز کار می‌کرده است. البتــه مسـجد مشیرالسـلطنه هنوز پابرجاست و اهالی محل برای نماز و انجام مراسم مذهبی به آنجا مراجعه می‌کنند، اما دیگر حجره‌های این مسجد قدیمی تبدیل به انباری هایی پر از وســائل بدون کاربرد و مستعمل شده اند . به گفته خوشـکام از اعضای هیات امنا مسـجد ، سـال 1321 همراه با تاریخی که روی ساعت درج شــده، ساخت بنا به اتمام رسیده و چون مشیرالسلطنه فرزندی نداشـته، این بنا را وقف کرد. خودش هم مدت 40 روز شاه شد و بعد از اینکه مجلس عدم صالحیت او را تایید کرد، خلع لباسش کردند و صدراعظم شد. او درباره تعمیرات انجام شـده مدرسه و مسجد می‌گوید: در یک دوره ساعت را تعمیر و کاشی‌های دور را بازسازی کردند، پشـت بام را خراب و آجر کردند که بعد از مدتی سـقف شروع به آب دادن کرد و سه کارشناس میراث هم بعد از بازدید از مسجد تایید کردند که پیمان کاری که برای میراث کار میکرده، مرمت را به اشتباه انجام داده است. بنابراین کار را به یک پیمان کار دیگر سپردند که آن هم ساعت قدیمی مسجد را دست کاری کرد. برج ساعت به شکل سنتی بود که با مرمت‌های صورت گرفته به روی آن کمی تاب برداشـت و به سمت خیابان کشیده شد. به گفتــه عضو هیـات امنا مسـجد، بیش از نیم قرن اسـت که ساعت مسجد مشیرالسـلطنه از کار افتاده و برج ساعت به محلی برای زندگی پرنده‌ها تبدیل شده است. ساختمان برج هم به شکل ناشیانه ای بازسازی شده اســت. خوشکام می‌گوید: شایع شده بود که قطعات مختلف ساعت از روی آن دزدیـده شــده اســت. ما یک روز از محمود ساعتچی، تعمیرکار ساعت شمس العماره درخواست کردیم تا بازدیدی از این ساعت داشته باشد. او گفت که تمام قطعات ساعت سـر جای خود قرار دارد و فقط بخش هایی از آن شکسته است. استاد ساعتچی پذیرفت تا بعد از اتمام کارش در کاخ گلستان، تعمیر این ساعت را بر عهده بگیرد تا صدای آن دوباره طنین انداز شود. 

منبع :نشریه عصر زمان


برچسب ها: عبادت در مسجد ساعت

ارسال دیدگاه


جدید